Björn Jansson

Den rationelle republikanen. Ogillar att gissa och spekulera utan tar beslut baserat på data. Han har flera års erfarenhet från byråvärlden och är övertygad om att bra content i kombination med enträget optimeringsarbete är den bästa vägen för att nå resultat. Han jobbar även extra med att försöka automatisera bort sig själv.

Björn har en examen i journalistik från Göteborgs Universitet och en yrkeshögskoleexamen inom utveckling för iOS och Android.