Case study

Weekly Revolt

Digital marknadsföring

UTMANINGEN

Högt pris för varje ny deltagare

Weekly Revolt lyfter folkhälsan med digitala kost- och träningsprogram som ryms i vardagen. Med målet att möjliggöra hållbar tillväxt, behövde de vår hjälp att minska kostnaden per ny deltagare (Cost of Sale – COS). Samtidigt ville de sätta fart på tillväxten med många nya kunder.

LÖSNINGEN

Ett Growth Team med fokus på lönsam tillväxt

Med målen i sikte satte vi samman ett Growth Team bestående av en projektledare, strateg, digital specialist, SEO-specialist, copywriter och designer. En omfattande nulägesanalys mynnade ut i en digital strategi som blev ledstjärnan framåt. 

För att minska de omedelbara kostnaderna blev annonsering i den tidiga delen av köpresan viktig. Form och annonsbudskap vässades för att bygga köplust och engagemang. Ny uppsättning av annonskonto på Meta och en omstrukturering av Google Ads-konton gjorde annonseringen ännu mer relevant och effektiv

Genom att bygga en kunskapsbank och fylla den med relevanta artiklar ökade vi förtroendet hos målgruppen. Samtidigt förbättrade vi användarupplevelsen genom att agera strategisk partner i löpande webbprojekt. 

Tjänster: Strategi, Paid Social, SEM, SEO, Copy, Design, Email Marketing

Resultatet

34% fler kunder på ett halvår

Efter ett halvår kunde vi konstatera att antalet kunder ökat med 34% samtidigt som kostnaden per konvertering (CAC) blivit 31,5% lägre. Ett resultat som bidrog både till att driva tillväxt och sänka kostnaden per deltagare rejält, vilket ökade Weekly Revolts lönsamhet.

Blob image
Att jobba långsiktigt med ett helt team från Republiken, istället för duttande projekt, är ett av de bättre besluten jag tagit. Det gör oss flexibla och effektiva. Våra KPI:er har avsevärt förbättrats på bara 6 månader.
JONATHAN HOEL
GRUNDARE, WEEKLY REVOLT