Vikten av jämställdhet i en mansdominerad bransch

I en artikelserie intervjuar vi VD:ar och marknadschefer på tillväxtbolag för att ta reda på hur deras resa gått till. Den här gången har vi pratat med Julia Strandberg, Marknadschef för det snabbväxande teknikbolaget TFIP.

Läs vidare för att ta del av Julias egna ord om hur TFIP växt med 50% varje år tack vare tydliga mål, medvetet risktagande och ett stort fokus på att skapa jämställdhet i en mansdominerad bransch. 

Viktigt med jämställdhet

I en mansdominerad bransch som ingenjörsyrket, är det viktigt att arbeta målmedvetet med jämställdhet. Detta är enligt Julia en nyckel till innovation och lönsamhet.

” Vår medvetenhet om att jämställdhet skapar innovativa team och ökar lönsamhet har hjälpt oss att växa och attrahera kompetens som gemensamt skapar den kultur och utveckling vi vill ha”, säger Julia.

Ibland flyger idéerna

För att växa snabbt behöver man sätta upp tydliga mål och skapa en affärsplan man lever efter. På TFIP har de under tiden de växt explosionsartat också arbetat strategiskt med att bygga upp organisationen och tydliggöra sina strategier genom att konkretisera sina mål och skapa en hållbar och levande affärsplan.

”Gör också riskanalyser och var medvetna om era svagheter. Våga ta risker och säg ja hellre än nej. Vi har varit modiga och tagit många chanser, ibland har vi fått retirera och inse att det inte funkar och ibland flyger våra idéer”, säger Julia.

Lätt att bli fartblind

En utmaning hos tillväxtbolag är att när det går fort, då är det lätt att bli fartblind. Blir man det fokuserar man mest på externa faktorer och ekonomiska aspekter.

” Tillväxtresan är minst lika mycket en intern resa som en extern sådan. Hela organisationen måste vara delaktiga när organisationen växer och såväl grundaren som övriga anställda måste utvecklas i takt med verksamheten”, säger Julia.

För att övervinna utmaningen måste man förfina kommunikationen både extern och internt i bolaget.

En annan utmaning med att växa så fort är att man inte hinner med att bygga upp struktur och verktyg för att hantera en stor organisation.

”Att sköta all administration manuellt fungerar när man är tolv personer, men inte när man är 90.”

Skapa ett heterogent team

Det kan kännas enkelt att omge sig av ja-sägare. Människor som är och tänker likt en själv. Men som VD kan det vara bra att skapa ett team som inte alltid håller med om det man säger.

Som VD är det bra att omge sig av personer som utmanar och ifrågasätter. Heterogena team skapar mer innovativa och smarta lösningar medan likasinnade leder till fler dåliga beslut.

”Magi uppstår när vi utmanar varandra från olika perspektiv”, säger Julia.

En bra VD måste också kunna ta in expertis och lita på deras kompetens och kunna delegera ansvar.

”Tomas (VD på TFIP) har gett mig fria händer att bygga vårt varumärke och employer branding. Jag bollar såklart idéer med honom, men han litar på min kompetens och har inget behov av att detaljstyra.”

Bygger varumärke

TFIP arbetar med två ben inom marknadsföring. Det första är synlighet gentemot kunder och samarbetspartners.

”Där fokuserar vi på vår kompetens och erfarenhet, att lyfta referensprojekt och våra medarbetares specialistkunskap. Den delen av marknadsföringen blir ju lättare ju mer vi växer då vi får fler referensprojekt att visa upp.”

Det andra benet handlar om att bygga varumärke och employer branding.

”Vi arbetar i en bransch med kompetensbrist, så där fokuserar vi på att kommunicera vår värdegrund och kultur. Och om jag ska vara ärlig är det lika viktigt med intern kommunikation som extern kommunikation. Bygger vi en organisation med ambassadörer som är stolta och engagerade så är de vår främsta tillgång när det kommer till marknadsföring”, säger Julia.