Så bygger Mindler sitt varumärke

Mindler – Psykolog online. Precis som det verkar så är Mindler ett ”kry för psykologer”.

Sedan 2018 har de hjälpt människor med psykisk ohälsa genom sin digitala vårdmottagning.


Den här är en del av en artikelserie som syftar till att åskådliggöra bra marknadsföring. Vi hittar tillväxtbolag som enligt oss sticker ut i sin bransch på ett positivt sätt.

Republiken har inte varit delaktiga i någon del av Mindlers marknadsföring utan är helt frånkopplade från bolaget. Allt som står nedan är baserat på vad vi ser utåt och vi har inte insikt i bolagets faktiska siffror kopplat till sin marknadsföring.


Vi har analyserat Mindlers marknadsföring och tittat på;

  • Webbplats
  • Paid social
  • Paid search

Webbplats

På startsidan ”above the fold” fokuserar kommunikationen i huvudsak på tre punkter:

Videosamtal och chatt

En av de främsta sakerna som gör Mindler speciell jämfört med t.ex. vanliga vårdcentraler. Det vore konstigt att inte ha med det.

Få tid inom 24 timmar

Även denna känns väldigt intuitiv. Att kunna svara snabbt på kunden, eller i det här fallet patientens, behov är helt avgörande.

Frikort

Här är vi tveksamma till om det är förstasides-stoff, men det beror sannolikt på hur vana patienterna är vid kontakt med sjukvården. Vår hypotes är att det är många som inte vet vad frikort faktiskt innebär. Det skulle man kunna undersöka t.ex. genom en s.k. top task analysis. Det skulle ge en tydlig indikation på om även de andra två är lämpligt placerade.

Något att notera är att man valt att göra App Store-knappen mindre än Google Play-knappen. I samtliga case vi sett hittills så står App Store för mellan 60-70% av trafiken. Kanske skiljer sig Mindlers målgrupp från många andra?

Unique selling points

Här använder de två av Cialdini:s sex principer. Dessa två är

  • Social proof – Över 100 000+ digitala psykologbesök genomförda. Använder du Mindler så är du inte ensam.
  • Authority – Över 150+ legitimerade psykologer. Mindler är stora och vet vad de pratar om.

Utöver det så lyfter de fram tillgänglighet, som även det bör vara en viktig faktor.

Paid Social

Mindler har en väldigt bred produkt som berör alla med psykisk ohälsa, eller i riskzonen för psykisk ohälsa. Svårigheten ligger i att avgöra vilka dessa personer är, och det är inte helt självklart.  De verkar lägga relativt mycket pengar på Facebook/Instagram – här är en av annonsserierna:

Samtliga annonserna ovan är filmer med olika inriktning inom samma ämne. Vi kan inte säga hur upplägget ser ut i verkligheten, men vi skulle bygga upp en kampanj med detta innehållet på följande sett:

  • Visa första videon (t.v. i bild) för det man sedan tidigare identifierat som en relevant målgrupp.
  • De personer som kollat på 75 eller 95% av video 1 visar vi video 2 och 3.
  • Efter det vet man att personen är antingen stressad eller på gränsen till stressad. Åtminstone intresserad av att förebygga stress för sig själv eller någon närstående.
  • Därefter skulle vi följa upp med mer innehåll kring hur digitala psykologsamtal går till för att sänka tröskeln att boka besök.
  • Slutligen mer konverteringsdrivande annons som driver bokningar

Förutom att de verkar göra mycket på paid social så gör de även en hel del TV-reklam. Är det för någon det borde fungera så är det för breda produkter som potentiellt berör många. Där bör Mindler passa in hyfsat bra. Ett exempel på video nedan (här i facebook-format men går även på TV). De gör även reklam på bussar och spårvagnar, och satsar stort på att bygga sitt varumärke.

Vill man se hela videon så finns den att beskåda här.

(Paid) Search

Mindler verkar inte vara lika duktiga i paid search som paid social. De verkar inte göra något alls på Google ads.

Går man istället till organiskt sök så rankar de högt men verkar ha vissa tekniska problem. I exemplet nedan så är det en sökning på svenska som får upp en engelsk titel men en beskrivning på svenska. En beskrivning som har viss förbättringspotential. Den höga rankingen kommer sannolikt från länkprofilen (antal länkar + auktoriteten hos länkarna) samt bra content snarare än att sajten är tekniskt bra utformad ur ett SEO-perspektiv. En relativt lågt hängande frukt eftersom den tekniska biten ofta är den lättaste.

Man kan inte undgå att bli väldigt nyfiken i varför de inte gör någon sökordsannonsering. Är det så att besöken är billigare att få in via paid social p.g.a. bra content, eller har de inte testat det ordentligt? Det är ingen brist på andra som annonserar, vilket tyder på att åtminstone konkurrenterna verkar hitta lönsamhet i att annonsera på Google. Har man dessutom, som Mindler, ett relativt sett starkt varumärke så bör möjligheten vara ännu större att nå lönsamhet.

Sammanfattningsvis så är vi imponerade av visuellt content i sociala medier samt deras varumärkesbyggande. Väldigt stor räckvidd och når ut genom många olika kanaler.

De verkar inte ha kommit lika långt inom performance marketing – det finns mycket mer de skulle kunna göra. T.ex. kan det handla om att göra annonseringen mer relevant beroende på vad man läst (han man kommit via en artikel om tinnitus är det sannolikt inte speciellt relevant att visa en annons om ångest, t.ex.). Med en tydlig strategi för Google ads och ”conditional logic” (som i exemplet för FB ovan) i SoMe så skulle man kunna plocka ytterligare marknadsandelar med samma mediakostnad.

Hoppas att vi & Mindler har inspirerat dig till att fortsätta din egen tillväxtresa.

Lycka till!