Hedvigs annorlunda marknadsföring

Hedvig är försäkringsbolaget som tröttnat på komplicerade försäkringar med krångliga villkor.

Det är en strömning som finns i många olika branscher just nu och som tar avstamp i kundens behov istället för företagets, för att på så sätt förändra modellen från grunden.

Detta är en del av en artikelserie som syftar till att åskådliggöra bra marknadsföring. Vi hittar tillväxtbolag som enligt oss sticker ut i sin bransch på ett positivt sätt.

Republiken har inte varit delaktiga i någon del av Hedvigs marknadsföring utan är helt frånkopplade från bolaget. Allt som står nedan är baserat på vad vi ser utåt och vi har inte insikt i bolagets faktiska siffror kopplat till sin marknadsföring.

Vi har analyserat Hedvigs marknadsföring och tittat på;
Strategisk kommunikation

  • Produkt
  • Paid social
  • Paid search

Strategisk kommunikation & produkt

När det kommer till upplevelsen gör Hedvig väldigt många rätt. En enkel och kristallklar grafisk identitet bidrar till att skapa en tydlighet kring hela produkten.

Ingen bindningstid

I en bransch där man oftast binder upp sig på 12 månader åt gången så sticker detta verkligen ut och blir ett kraftfullt ställningstagande som skapar förtroende.

Väldigt enkel onboarding

Fullscreen-upplevelse med tydliga val och aldrig mer än ett val åt gången. Väl genomtänkt och genomfört. När det är dags att fylla i mailadressen är man motiverad nog för att inte tveka att fylla i den.

Snabb service & chatt

Hedvig utlovar en service och hävdar att de betalar ut ersättning redan samma dag. Det är svårt att säga något om detta utan att ha haft ett försäkringsärende, men det låter lovande och unikt att få pengar samma dag som man skickar in ärendet. Att det dessutom finns ett behov att förenkla inskickande av skadeanmälan är nog något som de flesta som haft kontakt med ett försäkringsbolag kan skriva under på.

Förtroende

Det som är kanske det starkaste argumentet när det gäller förtroende hittar man under “Om Hedvig”:

Sannolikt ligger det lite avsides för att man ännu inte hittat ett sätt att förklara det tillräckligt enkelt för att passa in det i onboardingen. Försäkringsbranschen handlar till väldigt stor del om förtroende, och för oss hade detta gett en stor förtroendeboost om vi fått veta detta redan i onboardingen.

Ett annat alternativ är att man jobbar med det som retargeting för personer som påbörjat men inte slutfört onboardingen.

Paid Social

Hedvig har en extremt bred produkt som rör samtliga hushåll, med fokus på hemförsäkring. Detta ger både stora möjligheter men också en utmaning i att få annonserna att vara relevanta. Hedvig har hittat sitt koncept i att använda kartor. På facebook/instagram är det ett utmärkt sätt få annonserna att bli relevanta trots en bred målgrupp. Hedvig är inte den enda som upptäckt detta utan det finns fler exempel både internationellt och nationellt.

Anledningen att den verkar fungera så bra är sannolikt:

  • Igenkänning genom att den är väldigt lokal
  • Förmedlar känslan att “alla andra byter”, då borde jag också det
  • Sänker tröskel genom “få prisförslag på 30 sekunder”

De utnyttjar dessutom den nyligen borttagna begränsningen av max 20% text i bilderna. Det verkar fungera bra för dem eftersom de kör samma typ av bild på alla kartannonser som går att hitta, och det är väldigt många i de flesta tänkbara städer.

Förutom kartannonser har de även separata annonser för bostadsrättsförsäkring, hyresrätt/andrahand och student. Det verkar som att dessa annonser används i retargeting-syfte och baseras på om man besökt någon av Hedvigs undersidor om respektive försäkring.

Vi skulle istället gärna se att man visade dem baserat på vad man klickat på i onboarding-processen. Det skulle ge en audience med högre intent och sannolikt stämma i högre grad med verkligheten än om man bara besökt en viss sida.

Paid Search

Närvaron i paid search verkar handla, så vitt det syns utåt, enbart om ordet “hemförsäkring”. Med en sådan strömlinjeformad annonsering så bör alla de vanliga tilläggsorden representeras i annonsen för maximal exponering och kostnadseffektivitet.

Här skulle Hedvig med relativt enkla medel kunna sänka sin kostnad genom att anpassa annonsen bättre efter sökordet. D.v.s. istället för att prata om hemförsäkring generellt när man söker efter hemförsäkring för lägenhet kan de rikta annonsen mer specifikt mot lägenhet.

De verkar ha valt att inte synas på fraser som innehåller “hus”, “villa” mm. De är inte heller det enda försäkringsbolaget som gör på detta sättet – sannolikt innebär detta att lönsamheten på lägenheter generellt är bättre eller att lägenhetsinnehavare i större utsträckning blir kunder.

Man skulle också kunna komplettera nuvarande annonsering med samma, lönsamma sökord på Bing som bör ge ytterligare volym till en lägre CAC.

Annonserna verkar inte vara helt uppdaterade. I callout-extensions pratar de om pris på två minuter, när man i Facebook-annonsen och i flera rubriker på Google pratar om 30 sekunder. Lätt hänt och lätt fixat när felet blir upptäckt.

Hoppas att vi & Hedvig har inspirerat dig till att fortsätta din egen tillväxtresa.

Lycka till!