Marknads­förings­budget för tillväxt­bolag

Marknadsföring är en viktig del för att skapa tillväxt i ett bolag.

Om du vill att ditt bolag ska växa snabbt, behöver din marknadsföringsbudget spegla dina ambitioner.

Men hur sätter man egentligen “rätt” budget? Och vilken data behöver man ha koll på för att veta om budgeten ger bästa möjliga avkastning?

I den här artikeln ger vi tips på hur du sätter en marknadsföringsbudget som kommer ta ditt tillväxtbolag till nya höjder 🦅

Exempel på marknadsföringsbudget

Vi börjar med att visa ett exempel på en marknadsföringsbudget, så att du kan se ungefär hur man kan räkna.

Företaget i exemplet är ett konsultbolag som just nu omsätter 50 miljoner, men har som mål att omsätta 100 miljoner inom 5 år.

De har som marknadsföringsstrategi att utbilda potentiella kunder i digitala event en gång per månad. För att locka deltagare till eventen annonserar de regelbundet på Facebook och LinkedIn.

För att nå kunder som söker efter företagets produkter och tjänster så annonserar bolaget även på Google.

Så här skulle man kunna fördela deras budget:

  • 4% av omsättningen = 2 MSEK / år i marknadsföringsbudget
  • Google-annonsering 500 000 KR per år
  • Facebook-annonsering 300 000 kr per år
  • LinkedIn-annonsering 200 000 kr per år
  • Digitala event 500 000 kr per år
  • Produktion av innehåll (film + grafiskt + text): 500 000 kr per år

Sätt din marknadsföringsbudget baserat på mål

Det första du behöver göra när du sätter en marknadsföringsbudget är att sätta ett mål för vad marknadsföringen skall åstadkomma.

Sätt mål i relation till era tillväxtambitioner samt den data ni har.

En tydlig målstyrning är en av de viktigaste grunderna för att lyckas med er marknadsföring, framförallt för tillväxtbolag.

Hur tar ni då fram mål som definierar er budget?

På Republiken använder vi OKR:s eller Objectives & Key Results. Det är en lättanvänd modell som hjälper er att sätta mål per kvartal och definiera vad som krävs för att nå dem.

OKR:s hjälper er att besvara:

Vad är våra viktigaste marknadsföringsmål de kommande 3 månaderna?
Hur mäter vi dem?
Vad ska vi konkret göra för att uppnå dem?

Objectives

Sätt cirka 1-4 viktiga mål som ni vill uppnå under de kommande 3 månaderna. Det kan exempelvis vara att lansera ett en ny produkt, öka onlineförsäljningen kraftigt eller stärka ert varumärke inom en viss målgrupp.

Låt det vara ambitiösa mål som motiverar er till att fortsätta växa!

Key Results

Under varje mål sätter ni 1-5 Key Results. Tanken är att ni ska hitta mätvärden som uppfyller varje mål.
Ska ni exempelvis lansera en ny produkt så kan ni sätta ett Key Results om att driva X kr försäljning första månaden och se till att X personer i relevant målgrupp nåtts av budskap runt produkten.

Initiatives

Under era Key Results sätter ni 2-5 initiatives som är konkreta aktiviteter. Här blir ni konkreta med direkta kampanjer och insatser som ska uppnå era Key Results.

Det kan exempelvis vara:

 • Skapa x antal kampanjer
 • Färdigställ en landningssida
 • Skriv x antal artiklar.

Eller andra aktiviteter som leder er mot målet.

Att sätta mål är otroligt viktigt för att kunna sätta budget. På Republiken går vi oftast igenom den här processen innan vi lämnar offert. Då får vi en tydlig bild av vad kunden behöver och vad som behövs för att kunna genomföra projektet.

Tänk på att inte bli för detaljerade i er första OKR-lista.

Ni ska främst använda det för att uppskatta budget och få en bild av de kommande 3 månaderna.

Utgå från nuvarande data

Kombinera uppsatta mål med befintlig data för att sätta er marknadsföringsbudget. Det finns ofta en hel del data och det kan vara svårt att veta vad som är viktigast.

Här har vi tagit ut en del data som är bra att titta på:

 • Hur många besöker din webbplats varje månad?
 • Hur många leads får du in per månad?
 • Hur många av dina leads konverterar till sälj?
 • Vad kostar varje lead?
 • Vad är en ny kund/ ny order värd?
 • Vilka kanaler/aktiviteter har resulterat i bäst ROI?

Som tillväxtbolag kan det här frågorna ibland vara svåra att besvara.

Antingen är ni nystartade och har helt enkelt ingen historisk data att luta er mot eller så rör ni er i en snabbrörlig värld där gårdagens sanningar inte stämmer längre.

En lösning kan därför vara att använda en betydande del av budgeten för experiment som ger er en bild av framtiden.

Exempelvis kan A/B-tester hjälpa er att snabbt utveckla och testa strategier och taktiker innan ni genomför den större lanseringen.

Ett A/B-test kan exempelvis gå till som så att ni testar olika erbjudanden och budskap mot er målgrupp. Med en relativt liten budget kan ni sedan jämföra data och bestämma vilket spår ni vill gå vidare med.

Gör det enkelt att följa upp

Det är många olika saker som kan påverka din marknadsföring, och därför är det viktigt att man hela tiden följer upp.

Om du märker att något inte ger det resultat ni önskar, behöver du vara snabb på att justera eller fördela om din budget så att inte hela kassan försvinner på något som inte ger resultat.

Här är några enkla steg för uppföljning:

  • Börja med att sätta upp ett Google Sheet så att du kan följa upp budgeten – dela dokumentet med de som behöver insikt
  • Använd en mall om du inte har någon struktur sedan tidigare
  • Håll koll på budgeten löpande.
  • Investera mer i kanalerna där ni får mest resultat – var inte rädd att fördela om budget
  • Marknadsföringsbudgeten skall vara enkel att följa upp och ge en översikt över vad ni spenderar i respektive kanal
  • Utvärdera månadsvis 

Om du börjar från noll – basera budget på omsättning

Om du inte jobbat med marknadsföring för ditt bolag och därmed inte har så mycket data att gå på, kan du istället basera marknadsföringsbudgeten på din omsättning.

Men hur mycket av omsättningen är egentligen lagom att satsa på marknadsföring?

Först kan vi kika på hur andra bolag har gjort.

Det flesta tillväxtföretag investerar någonstans runt 1-20 % av omsättningen på marknadsföring. Det här varierar stort mellan olika undersökningar, branscher, marknader och typer av bolag.

För företag som planerar att driva stark tillväxt, exempelvis nystartade bolag, kan marknadsbudgeten landa någonstans runt 12-20 %, menar Entrepreneur.com.

En så pass hög marknadsföringsbudget är för tillväxtbolag med mycket aggressiva tillväxtplaner.

Hur mycket av budgeten som ska gå till digital marknadsföring beror på en rad faktorer. Företaget Webstrategies hänvisar till en undersökning från Forrester som beskriver att 45 % av marknadsbudgeterna på amerikanska bolag kommer att gå till digital marknadsföring under 2020.

En tumregel som vi på Republiken följer är att använda 5% av omsättningen till marknadsföringen.

Vi önskar dig lycka till med att sätta ditt bolags marknadsföringsbudget.

Har du några som helst frågor är du välkommen att höra av dig till oss!