Case study

Norban

Digital marknadsföring

UTMANINGEN

En oprövad affärsmodell

Norban är mäklaren (och appen!) som hjälper dig öka intresset för din bostad och nå fler köpare. Som en ny typ av tjänst inom en traditionell bransch stod de inför många utmaningar och behövde hjälp att hitta nya sätt att marknadsföra en originell affärsmodell.

LÖSNINGEN

En skalbar strategi & fokus på den mest effektiva kanalen

Med rätt tracking kunde vi samla in och analysera relevant data. Research kring mäklarbranschen hjälpte oss förstå vad säljare letar efter när de väljer mäklare. Vi fann att två av de viktigaste faktorerna är förtroende och att mäklaren upplevs ha lokalkännedom.

Det blev tidigt klart att Facebook var en av de mest effektiva kanalerna. Där började vi systematiskt testa olika typer av innehåll i annonserna. I kombination med lokalanpassat innehåll skapade vi en skalbar strategi inför lansering i nya städer.

Resultatet

Fyrdubbling av antal nya objekt

Vi identifierade två specifika annonstyper med lokalt fokus som överlägsna de övriga. Annonserna går också enkelt att skala upp för användning i nya städer. Med hjälp av annonseringen har Norban fyrdubblat antal nya objekt från januari 2021 till januari 2022.

Blob image
Vi har fått så mycket mer än någon som kan det tekniska när det kommer till digital annonsering. Vi har fått en kreativ och strategisk partner som hjälper oss bygga långsiktiga konkurrensfördelar.
ADRIAN MILLER
GRUNDARE, NORBAN