Case study

Connect

WordPress + Salesforce

Utmaningen

1 lösning för 5 regioner

Connect Sverige kortar entreprenörers väg till framgång genom att matcha ihop dem med ett stort kontaktnät av investerare och rådgivare. Organisationen består av 5 regioner i Sverige som samverkar.

Utmaningarna

  • Ena kommunikationen för alla regioner på sin webbplats
  • Paketera erbjudande tydligare för att få in fler förfrågningar
  • Effektivisera kopplingen mot Salesforce för sina event
Lösningen

WordPress + Salesforce

Den nya webbplatsen är byggd i WordPress med en custom-integration mot Salesforce för att streamlinea Connect Sveriges affär.

Nedbantad sidstruktur och tydligare erbjudandesidor hjälper besökaren att navigera efter utmaningarna de har snarare än den geografiska regionen de tillhör vilket är sekundärt.

Ny design, copy och bilder säkerställer att kommunikationen är relevant för de viktigaste besökarna, utan att förbise alla regionernas olika krav och önskemål.

Salesforce CRM för evenemang är en nyckelkomponent i Connect Sveriges verksamhet. Med vår integration presenteras alla event från Salesforce direkt på siten i WordPress. Leads, kontakter och formulärsvar hamnar direkt i Salesforce.

Resultatet

En enad webbplats och ett effektivare arbetssätt

Tydligare sidstruktur och färre sidor gör det enklare för besökarna att hitta rätt information.

Närmare kontaktvägar till Connect genom dynamiska formulär på logiska nyckelsidor.

Nytt grafiskt uttryck som är i linje med varumärket tillsammans med copy och bilder som uttrycker Connects värderingar och tonalitet.

Effektivare arbetssätt med vår Salesforce-koppling där 1 dynamiskt formulär har ersatt +50 st manuellt skapade eventformulär. Salesforce är nu ”the single source of truth” och man slipper hantera event i olika system vilket sparar både tid och huvudvärk.

Blob image
Som projektledare för vår nya webb har jag känt att jag inte står ensam, utan det har alltid funnits stöd från Republiken. Jag har fått hjälp fort och det har varit roligt i stället för något som mycket väl kunde ha tippat över i ångest, oro och stress.
Nina Tuma
Kommunikatör, Connect Sverige