Mät resultatet av din webbplats med Google Analytics

Ramtin Ohadi

| 10 minuter

| Guider webb

| Uppdaterad 2020-07-03

Att mäta rätt saker på webbplatsen ger dig en bild av var dina besökare kommer ifrån, hur de beter sig under besöket och om de gör det du vill att de ska göra på sidan.

Vi pratar alltså om att titta på relevanta nyckeltal så att du enklare kan säga om ditt innehåll ger det resultat du vill uppnå med webbplatsen. Vare sig det är fler sålda produkter, signups på nyhetsbrev eller fler potentiella kunder/leads.

Vem riktar sig guiden till?

Jag har skrivit den här guiden till företag som vill få bättre koll på sin trafik och dra slutsatser från den. Det är kritiskt att använda data för att kunna avgöra vad som fungerar bra och mindre bra med den egna webbplatsen.

Krav innan du kan följa guiden nedan: Om du inte har något Google analytics-konto så måste du eller din byrå sätta upp detta. Sen behöver du samla in data under en längre period för att kunna dra slutsatser av trafiken.

Börja med att titta på källan

Vi börjar kort med lite grunder. Som med allt, behöver vi mycket data för att kunna ta vettiga beslut utan att behöva gissa. I Google Analytics (GA) kan vi skilja på all data för att göra det.

Vi börjar med att titta på källan, var kommer dina besökare ifrån? I Google Analytics och vyn Acquisition > All Traffic > Source/Medium kan vi segmentera besökarna på bland annat:

Organiska besök via sökresultat på sökmotorer (ex. Google, Bing m.fl.) som inte är köpta. Detta är alltså motsatsen till köpt trafik och är väldigt fördelaktigt i och med att vi får besök utan att betala direkt för våra klick.

Köpta besök (cpc – cost per click) via sökresultat på sökmotorer. Det vill säga annonser i form av ex. Google Ads. Mer kostsamt än det organiska, men kan vara ett snabbare sätt att hamna högt upp på sökresultaten

Direkta besök vilket oftast sker när man skrivit in länken i webbläsaren eller besökt via bokmärken. Den mer komplicerade förklaringen är att det är all trafik som inte kan refererras till en annan källa. Några exempel är länkar i mailkonversationer, trafik som pekas om från https till http samt sociala medie-appar om inte korrekt UTM-taggning utförs.

Referrals är besök från andra siter till din sida, exempelvis sociala medier, bloggar eller liknande. Viktigt här att sätta upp spårningen ordentligt för att man ska kunna se källan ordentligt då appar som Facebook, Instagram, LinkedIn, Skype med flera inte skickar s.k. “referral information”.

Med källorna som grund kan vi dels kolla hur webbplatsen presterar i sin helhet, men också per källa för diverse nyckeltal som är kritiska för hur din webbplats eller e-handel presterar.

5 relevanta nyckeltal att använda

Google Analytics ger oss mycket information men vad ska man titta extra noga på för att avgöra om prestationen är bra eller inte? Det vill säga vilka nyckeltal ska vi mäta? För vi måste mäta flera om vi ska kunna dra några slutsatser då de var för sig inte säger tillräckligt.


1. Users / New Users / Sessions

Detta är någonstans grunden i mätningen. Har vi inga eller få användare så blir många av våra andra nyckeltal intetsägande då vi har för lite data. Vad som är bra antal besökare beror på såklart på vad det är för verksamhet och vilket innehåll som finns på webbplatsen.


Users är det totala antalet besökare på siten. New users beskriver hur många av det totala antalet besökare som är nya besökare. En session kan man säga är hela besökarens interaktion från att den kommer in till din webbplats till att de stänger ner den. Med andra ord kan en besökare ha flera sessioner över tid vilket förklarar den högre summan för sessionerna.

Det sägs att någon form av riktlinje för mindre bolag är 1 000 sessions/månad samt att ca. 30% återkommande besökare är bra och 50% väldigt bra. Men detta är helt beroende på bransch och företag så det finns tyvärr ingen magisk siffra som gäller alla.

Men med det sagt är ändå 1 000 relevanta besökare varje månad bättre än 1 500 irrelevanta.

Så vi ska inte stirra oss blinda i antalet, utan snarare hur relevanta de är. Och hur avgör vi det? Vi kan utvinna några ledtrådar genom att observera våra andra nyckeltal för vad besökarna gör på webbplatsen.


2. Average Session Duration

Average Session Duration handlar om hur länge besökarna generellt stannar på din webbplats innan de lämnar. Sessionen avslutas alltså om man stänger ner webbplatsen eller efter 30 minuter av inaktivitet för att förhindra uppblåsta siffror.

Ett inte så djärvt antagande är att ju längre man stannar, desto mer intressant tycker man att innehållet är. Men den övergripande siffran (i det här fallet 01:31) är missvisande då den baseras på ett medelvärde av alla dina kanaler. Det allra bästa är att titta på nyckeltalet för varje enskild källa istället då extremer kan påverka medelvärdet oproportionerligt.

Din Average Session Duration påverkar i sin tur din SEO som stärks då sökmotorer antar att ditt innehåll är relevant för besökaren om de stannar kvar längre. Därmed premieras ditt innehåll i sökresultatets ranking för det specifika sökuttrycket och den specifika sidan som det gäller.

Vad är bra siffror att ha? Det beror på vad du vill att besökaren ska göra. Vill du att de ska hinna läsa igenom ett blogginlägg, ert erbjudande och sedan kontakta er så är en högre nivå rimligare.

Tips: jobba mycket med interna länkar på webbplatsen. Alltså att man på ett logiskt sätt länkar vidare besökaren till annat relevant innehåll på webbplatsen, så som inlägg, referenser eller andra sidor.


3. Bounce rate

Bounce rate är enkelt uttryckt ett värde på hur många procent av besökarna som lämnar din webbplats utan att klicka sig vidare till en ytterligare sida på din site.


Höga värden är sämre förutsatt att du inte har enbart en enda sida på din webbplats vilket hade gett ett värde på 100% då man inte kan klicka sig vidare. Ett högt värde kan dock indikera att mycket av trafiken kommer in till ett blogginlägg eller en nyhet. Där är det mer naturligt att man lämnar efter att ha läst klart utan att klicka sig djupare in på siten. I andra fall (ex. startsidan) indikerar en hög hög bounce rate att innehållet inte är relevant för besökaren.

Vad är ett bra värde på bounce rate? Enligt byrån Rocketfuel är ett värde på mellan 26-40% bra, 41-55% är medelvärdet, 56-70% är högre än vanligt (men inte nödvändigtvis farligt) och allt över 70% sägs vara dåligt förutsatt att det inte är ett blogginlägg, en nyhet eller ett event.

Man har också sett att en låg bounce rate är associerat med högre ranking på Google.

Som med några av de andra nyckeltalen är det viktigt att kolla på värdet för varje enskild källa. Att enbart kolla på det övergripande värdet kan vara missvisande då det är ett medelvärde av alla källor varav någon kan sticka iväg oproportionerligt och påverka helheten.


4. Conversions / Transactions

Om vi vill att besökaren ska ta en action på webbplatsen, så som prenumerera på ditt nyhetsbrev, göra en förfrågan via formuläret, köpa något via din e-handel eller klicka på mailadresser och telefonnummer så vill vi sätta upp målspårning för detta.


Varför? För då kan vi mäta antalet konverteringar (ex. köp, signups, nedladdningar etc.) för de olika målen. Detta behöver sättas upp manuellt för de mål man vill spåra. Det är alltså inget som följer med per automatik vid första uppsättningen av Google Analytics.

Men det är värt det. För vi får viktig information om vilken källa konverteringen kommer från så att vi ser vilka kanaler som ger bäst försäljning. Därför är det en stor fördel om man får detta på plats tidigt.

För en marknadschef, webbyrå eller digital marknadsförare är det absolut kritiskt för deras beslutsfattandet om hur de bör vidareutveckla webbplatsen eller e-handeln. Om du inte vet var dina köp eller andra konverteringar kommer ifrån, så är det omöjligt att säga vad du ska göra härnäst.


5. Conversion Rate / Konverteringsgrad

Ett nyckeltal som hänger tätt ihop med antalet konverteringar är konverteringsgraden. Det är i korta drag “antal gånger ett mål uppfylls”/”antal sessioner”.


Ex. om 1 av 100 besök på siten leder till ett köp på din e-handel så har du en konverteringsgrad för ditt mål “antal köp” på 1%. Eller om 2 av 10 besökare fyller i ett intresseformulär så har du en konverteringsgrad för målet “antal förfrågningar” på 20%.

Tittar man på konverteringsgraden för alla e-handlare globalt under Q2 2018, så ligger medelvärdet på 2.86%. Sen varierar siffran rejält beroende på om du säljer dyr inredning eller billiga mobilskal.

Varför mäter vi både konverteringsgraden om vi redan mäter antal konverteringar? Om vi inte mäter antal konverteringar så kan en hög konverteringsgrad vara irrelevant då vi ändå inte säljer tillräckligt. Likaså om vi inte mäter konverteringsgraden så vet vi inte om antalet konverteringar är bra i förhållande till hur många besökare webbplatsen har.

Konverteringsgraden är alltså extra intressant att titta på då man vill optimera för att öka chanserna till ett avslut.

Exempelvis genom att förenkla innehållet på sidan, besvara frågor som besökaren kan tänkas ha eller tillämpa metoder inom beteendepsykologi på webben.

Om vi annonserar ger konverteringsgraden oss också en bild av vilka kanaler som fungerar bäst eller hur annonskampanjer verkligen presterar. Återigen kollar vi på enskilda kanaler för hur de presterar och kostar det mer än det smakar, så bör man strypa annonseringen för den berörda kanalen.

Om Ramtin Ohadi

Den mångsidige republikanen. Lever efter devisen att ”generalisten alltid segrar” och ser till att suga åt sig all kunskap för att få ett helhetsperspektiv. Utbildat på Medieinstitutet inom SEO, kommunikation och film samt drivit en design- och webbyrå i 6 år. Föredrar lika delar strategi och utförande.

Ramtin har en ekonomikandidat från Handelshögskolan i Göteborg med inriktning mot varumärkesstrategi och marknadskommunikation.

Andra artiklar

5 bästa digitala marknadsförings­byråerna i Sverige

4 utmaningar på sociala medier – så hanterar du dem

7 problem när du anlitar en digital marknadsförings­byrå

Gå till vår kunskapsbank