Fler bokningar till gästhamnar i Norden

  • E-postmarknadsföring
  • Facebook Ads
  • Google Ads
  • SEO
  • Strategi
Gästhamn med båtar.

Om projektet

Dockspot är Nordens största bokningsplattform för gästhamnsplatser. De hjälper gästhamnar att utvecklas, tillgängliggör kustpärlor och ger båtgästen en säker båtplats vid ankomst. Dockspot kom till Republiken för att få hjälp att stärka sitt varumärke på den svenska och norska marknaden samt att öka antalet bokningar på respektive marknad.

Anton Karlsson, Dockspot

Republiken hjälper oss på Dockspot med all vår digitala marknadsföring. De är ärliga och hjälpsamma. Ett riktigt härligt gäng att jobba tillsammans med.

Anton Karlsson
COO, Dockspot

Resultatet

För att stärka varumärket och öka tillväxten så behövdes en strategisk och taktisk planering av den digitala marknadsföringen. Genom att titta på historisk data och kartlägga kundbeteenden kunde vi skapa en övergripande marknadsplan som delades in i inför, under och efter båtsäsong. Störst fokus har lagts på Facebook-annonsering, Google-annonsering samt E-postmarknadsföring.

Trots den stora utmaningen i turistnäringen i samband med pandemi, har vi hjälpt Dockspot öka trafik samt antalet bokningar på plattformen.

Redo att växa?

Våra kunder får:

  • Ökad försäljning online
  • Nya sätt att sälja
  • Ökad varumärkeskännedom